Tack Bilmetro

Mekaniker och motorcyklar körs normalt från Polen till matcherna i Polen, GP, SEC och även till svenska matcher.
För att inte behöva köra onödigt mycket på vägarna samarbetar vi med Bilmetro.
När vi har matcher i Mellan-Sverige tar mekanikerna med sig motorerna och flyger till Sverige.
För att då lösa transporterna i Sverige, samarbetar vi med Bilmetro.
Tack till Bilmetro och Volkswagen !