Hjälm till Musikhjälpen

Anton skänkte en hjälm att auktioneras ut på Tradera till förmån för insamlingen i Musikhjälpen. När auktionen avslutades på söndagskvällen – köptes hjälmen för 6 100 kr. Tack “worldstar” för ditt bidrag till Musikhjälpen!!!!

Se Tradera

1 74 75 76 77 78 82